Новости

Основні висновки із заняття 3 «Процесуальні особливості підготовки заяви до ЄСПЛ та договірних органів ООН»

Вебинары
Основні висновки із заняття 3 «Процесуальні особливості підготовки заяви до ЄСПЛ та договірних органів ООН»
1. Хто може бути заявником/заявниками у справах по катуванню?

Безпосередньо особа, яка зазнала катування. У випадках, коли особа загинула, або відсутній доступ до прямого потерпілого (перебування в полоні, на окупованій території), то заявником може бути близький родич (або у випадку відсутності родичів, то особа, яка має иісні соціальні зв'язки із потерпілим.

2. Які особливості оформлення довіреності у випадку перебування особи в полоні/незаконного затримання?
У такому випадку довіреність від імені прямо потерпілої особи підписує її родич. При цьому на стор.3 формуляру у полі С1 зазначаються дані родича

При зверненні до органів ООН відсутня встановлена форма довіреності, але вона обов'язково повинна бути надана, якщо звернення подається від імені представника.

3. Чи потрібно вичерпувати національні засоби?

Правило вичерпання застосовується лише до ефективних засобі захисту. Якщо наявні засоби захисту на національному рівні неефективні, то заявник не зобов'язаний їх вичерпувати, але в такому разі потрібно навести переконливі доводи щодо явної неефективності наявних засобів захисту.

У справах стосовно порушень прав людини, вчинених Росією на території України, наявні докази неефективності існуючих засобів захисту, а саме: вони не є доступними (відсутнє поштове сполучення), офіційна позиція органів держ. влади РФ щодо заперечення будь яких порушень зі сторони Росії на території України), наявність систематичного порушення і толерантного ставлення органів РФ до порушень, політика ігнорування вимог Суду (тимчасові заходи у міждержавній скарзі та індивідуальних справах), відсутність випадків розслідування злочинів, вчинених представниками Росії на території України, починаючи з 2014 року.

4. З якого моменту відраховувати строк звернення до ЄСПЛ у справах за статтею 3 ЄКПЛ?

Якщо з самого початку зрозуміло, що заявник не має ефективного засобу захисту, перебіг … строку починається з дати стверджуваних дій або з дати, коли заявник дізнався про них або відчув їх негативні наслідки або шкоду Varnava та інші проти Туреччини [ВП], § 157.

Якщо заявник використовує засіб захисту, який видається належним, і лише пізніше дізнається про існування обставин, що роблять цей засіб неефективним, тоді може бути доречно взяти за дату відліку … строку ту дату, коли заявник вперше дізнався або повинен був дізнатися про ці обставини (Varnava та інші проти Туреччини [ВП], § 158).

5. Які строки звернення до договірних органів ООН?

Комітет ООН з прав людини

Звернення подається протягом 5 років з моменту вичерпання національних засобів захисту або протягом 3 років після завершення розгляду іншою процедурою міжнародного розгляду (Правила процедури КПЛ, п.97 (с)

Комітет ООН проти катування: формального строка немає, але звернення має бути подано як можна швидше після вичерпання внутрішніх засобів захисту.

Регистрация на курс здесь.